ความปลอดภัยของการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานเป็นเรื่องที่สำคัญ

ความปลอดภัยของการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานเป็นเรื่องที่สำคัญ

SIAM-SUNNY VOLT CO.LTD.
        ทุกวันนี้คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าไฟฟ้านั้น เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ เหมือนกับน้ำที่เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์เช่นกัน เนื่องจากไฟฟ้าเป็นแหล่งกำเนิดที่หล่อเลี้ยงให้เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถทำงานได้ เช่น โรงงาน ห้างสรรพสินค้า ออฟฟิศ หมู่บ้าน คอนโด ไฟตามท้องถนน แต่ในภาคอุตสาหกรรมสำหรับโรงงาน เป็นแหล่งที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าในปริมาณมาก เนื่องจากมีกระบวนการผลิต มีห้องเก็บความเย็น มีไลน์ผลิตในกระบวนการต่างๆ หรือแม้แต่ไฟส่องสว่างในโรงงาน คอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องจักร ซึ่งการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานจึงจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายและประหยัดพลังงานได้ การติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงานต้องคำนึงถึงเรื่องใดบ้าง         การติดตั้งหรือวางระบบไฟฟ้าโรงงาน ต้องมีการออกแบบอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกร มีการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น และเกิดความปลอดภัยทั้งคนทำงานและเครื่องจักร สำหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานต้องถึงปัจจัย ดังนี้  - ขนาดของโรงงาน เป็นปัจจัยหลักที่ต้องคำนึงถึงเพราะโรงงานมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ทำให้ต้องคำนวณระดับแรงดันไฟที่ต้องใช้ให้เหมาะสม เนื่องจากเครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้าในโรงงานส่งผลต่ออัตราค่าไฟฟ้า จึงจำเป็นที่จะต้องต้องติดตั้งระบบไฟฟ้าเพื่อควบคุมการใช้ไฟภายในโรงงาน - ลักษณะหรือกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม เป็นปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงเพราะต้องออกแบบระบบให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรม เนื่องจากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมมีทั้งผลิตต่อเนื่องและผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง ดังนั้นการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานต้องเลือกให้เหมาะสม เพื่อป้องกันเรื่องแรงดันไฟฟ้าที่จะส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าของโรงงาน - ประเภทของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงาน โดยการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า ต้องออกแบบให้เหมาะสม เพียงพอกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะต้องใช้ในโรงงาน เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ระบบไฟแสงสว่างในโรงงาน เป็นต้น - ค่าการลงทุนและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น การลงทุนในระบบไฟฟ้าของแต่ละโรงงาน ต้องใช้เงินในการลงทุนซึ่งต้องวิเคราะห์ความเหมาะสมว่าลงทุนไปแล้วผลตอบแทนหรือกำไรที่จะได้รับจากการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานนั้นคุ้มค่าการลงทุนหรือไม่ ซึ่งปกติแล้วการลงทุนติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานเป็นที่คุ้มค่าแก่การลุงทุนเพราะไฟฟ้าเป็นกำลังผลิตที่หล่อเลี้ยงให้ระบบทุกอย่างในโรงงานสามารถทำงานได้ แต่ถ้ากล่าวถึงเรื่องความเสี่ยงก็มีเช่นกัน เพราะถ้าหากระบบไฟฟ้าของโรงงานเกิดขัดข้องจะส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าได้ หรือร้ายแรงไปกว่านั้นไฟฟ้าลัดวงจรอาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้               ดังนั้นการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบระบบ อุปกรณ์ไฟฟ้า วิธีการติดตั้ง โดยทีมวิศวกร หรือช่างเทคนิค อย่างบริษัท สยาม-ซันนี่ โวลท์ในการติดตั้งเพื่อความปลอดภัย และมีบริการดูแลหลังการติดตั้งเป็นอย่างดีติดต่อสอบถามได้ เรายินดีให้คำแนะนำและปรึกษาได้ตลอดเวลา
Read More
ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบโซล่าร์ฟาร์ม Solar farm โดย สยาม – ซันนี่ โวลท์ บจก.

ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบโซล่าร์ฟาร์ม Solar farm โดย สยาม – ซันนี่ โวลท์ บจก.

SIAM-SUNNY VOLT CO.LTD.
ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม ติดตั้งระบบโซล่าร์ฟาร์ม ออกแบบระบบไฟฟ้า วางระบบไฟฟ้าโรงงาน       Solar PV หรือที่เราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โซล่าเซลล์ ( Solar cells) คือ คืออุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็น พลังงานไฟฟ้า โซล่าเซลล์จะมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าสูงที่สุดในช่วง เวลากลางวัน พลังงานไฟฟ้าที่เหลือจากการใช้ สามารถเก็บสะสมไว้ใน แบตเตอรี่เพื่อไว้ใช้ในเวลากลางคืนได้ แผงโซล่าเซล ที่มีวัตต์สูง สามารถ ชาร์จได้เร็ว วัตต์ต่ำชาร์จได้ช้า       โซล่าเซลล์เริ่มเป็นที่นิยมนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าในครัวเรือนมากขึ้น เนื่องจากโซล่าเซลล์มีราคาที่ถูก ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลล่าเซลล์นั้นสามารถนำไปใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด นำกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ในตอนกลางวันเก็บไว้ในแบตเตอรี่  เพื่อนำมาใช้ในตอนกลางคืนได้ ทำให้ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า นอกจากนี้ยังสามารถต่อพ่วงระบบไฟฟ้าที่ผลิตจากโซลาร์เซลล์ เข้ากับระบบของการไฟฟ้าได้ งานติดตั้งระบบไฟฟ้า บริษัท สยาม-ซันนี่ โวลท์ จำกัด       ให้บริการติดตั้งระบบไฟฟ้า รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน งาน Solar farm ติดตั้งตู้คอนโทรล บริการออกแบบตู้คอนโทรล ในโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงาน อาคาร ต่างๆ ติดตั้งระบบไฟฟ้าเดต้าเซ็นเตอร์ บริการตรวจเช็คระบบไฟฟ้า แผงสวิทซ์บอร์ด PLC ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ โซล่าฟาร์ม วางระบบไฟฟ้าโรงงาน ระบบไฟฟ้าทั้งแรงต่ำและแรงสูง ดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงงานและสถานประกอบการ       ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าโรงงาน ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้างานติดตั้งระบบไฟฟ้า, ติดตั้ง Solar Farm, ติดตั้งตู้คอนโทรล, ออกแบบตู้คอนโทรล ระบบ Solar Farm ติดตั้งระบบโซล่าฟาร์ม โซล่าเซลล์ ติดตั้งระบบไฟฟ้า รับออกแบบระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม รับออกแบบ ติดตั้ง และบริการตรวจซ่อม 1. ระบบไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม สำนักงาน อาคารชุด 2. ระบบควบคุมเครื่องจักรไฟฟ้า ทุกชนิด 3. ระบบตู้คอนโทรล แผงสวิทซ์บอร์ด PLC 4. การประหยัดไฟฟ้าในโรงงาน การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 5. ควบคุม บริหารงานโดย วิศวกร และช่างเทคนิคที่ชำนาญงาน 6. ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท สยาม-ซันนี่ โวลท์ จำกัด siam-sunnyvolt.brandexdirectory.com www.siam-sunnyvolt.com www.สยาม-ซันนี่โวลท์.com
Read More
ผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบ ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า และแผงควบคุม สำหรับโรงาน สำนักงาน และอาคารที่อยู่อาศัย โดย บริษัท สยาม-ซันนี่ โวลท์ จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบ ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า และแผงควบคุม สำหรับโรงาน สำนักงาน และอาคารที่อยู่อาศัย โดย บริษัท สยาม-ซันนี่ โวลท์ จำกัด

SIAM-SUNNY VOLT CO.LTD.
แนะนำ www.siam-sunnyvolt.com ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้าอย่างมีคุณภาพ บริหารงานโดย วิศวกร และช่างเทคนิคที่ชำนาญงาน เรายินให้คำแนะนำ               บริษัท สยาม-ซันนี่ โวลท์ จำกัด ให้บริการติดตั้งระบบไฟฟ้า รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน งาน Solar farm ติดตั้งตู้คอนโทรล บริการออกแบบตู้คอนโทรล ในโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงาน อาคาร ต่างๆ ติดตั้งระบบไฟฟ้าเดต้าเซ็นเตอร์ ดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงงานและสถานประกอบการ รับออกแบบ ติดตั้ง และบริการตรวจซ่อม 1. ระบบไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม สำนักงาน อาคารชุด 2. ระบบควบคุมเครื่องจักรไฟฟ้า ทุกชนิด 3. ระบบตู้คอนโทรล แผงสวิทซ์บอร์ด PLC 4. การประหยัดไฟฟ้าในโรงงาน การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 5. ควบคุม บริหารงานโดย วิศวกร และช่างเทคนิคที่ชำนาญงาน 6. ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า               www.siam-sunnyvolt.com  เหมาะสำหรับผู้ประกอบการด้านธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้า ด้วยประสบการณ์และทีมงานคุณภาพ ทำให้ บริษัท สยาม-ซันนี่ โวลท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจให้ทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน ออกแบบระบบไฟฟ้าโรงงาน ออกแบบตู้คอนโทรล เป็นที่ปรึกษาในการประหยัดพลังงาน ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2008   บริษัท สยาม-ซันนี่ โวลท์ จำกัด 519/294-296 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทร : +66 2815 7619-20 , +66 2815 9979 อีเมล : siam_sunny@yahoo.com siam-sunnyvolt.brandexdirectory.com www.siam-sunnyvolt.com www.สยาม-ซันนี่โวลท์.com
Read More