ผลิตและจำหน่ายแผ่นกรองอากาศ แผ่นฟอกอากาศ ราคาย่อมเยาว์ โดย เจ เคกรีน โปรดักส์ บจก.

ผลิตและจำหน่ายแผ่นกรองอากาศ แผ่นฟอกอากาศ ราคาย่อมเยาว์ โดย เจ เคกรีน โปรดักส์ บจก.

J K GREEN PRODUCT CO.LTD.
บริษัท เจ เค กรีน โปรดักส์ จำกัด ผลิตและจำหน่ายแผ่นกรองอากาศ แผ่นฟอกอากาศ ในราคาย่อมเยาว์             บริษัท เจ เค กรีน โปรดักส์ จำกัด จัดจำหน่ายแผ่นกรองอากาศ แผ่นฟอกอากาศ ผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันอากาศมักปนเปื้อนสิ่งที่มีพิษมากมาย โดยเฉพาะเชื่อโรคต่างๆ เนื่องจากภาวะโลกร้อนก่อให้เกิดความชื้นมากทำให้มีเชื่อโรคแปลกๆ เกิดขึ้นมากมายตามไปด้วย บริษัทฯ จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และผลิตสินค้าใหม่ๆ ขึ้นเพื่อคนไทยได้ใช้ในราคาย่อมเยาว์  บริษัท เจ เค กรีน โปรดักส์ จำกัด  จำหน่ายแผ่นฟอกอากาศ,ผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่น จำหน่ายคาร์บอนฟิลเตอร์ ผลิตภัณฑ์แผ่นฟอกอากาศ,จำหน่ายผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่น หมวดหมู่สินค้าของ บริษัท เจ เค กรีน โปรดักส์ จำกัด -  แผ่นฟอกอากาศ -  ฟิลเตอร์ -  นาโน โปรดักส์ -  กรองอากาศ -  แผ่นกรองกลิ่น แผ่นกรองอากาศ แผ่นฟอกอากาศ             บริษัท เจ เค กรีน โปรดักส์ จำกัด เป็นผู้ผลิต และจำหน่าย เพิ่มสายของผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น เพราะในปัจจุบัน อากาศมักปนเปื้อนสิ่งที่มีพิษมากมาย โดยเฉพาะเชื้อโรคต่างๆ เนื่องจากภาวะโลกร้อน ก่อให้เกิดความชื้นมาก ทำให้มีเชื้อโรคแปลกๆ เกิดขึ้นมากมาย บริษัทฯ จึงผลิตสินค้าขึ้นใหม่ๆ เพื่อให้คนไทย และมนุษย์โลก ได้ใช้สินค้าของคนไทยในราคาย่อมเยาว์  ได้ช่วยมนุษย์โลกให้พ้นจากเชื้อโรค, ควันพิษ, กลิ่นในอากาศ ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ่งมีเกี่ยวกับการกำจัดเชื้อโรค เช่น ผลิตภัณฑ์ NANO (นาโน) ได้แก่ NANO FILTER (นาโน ฟิลเตอร์), NANO CARBON (นาโน คาร์บอน) หรือของใช้ ปลอดกลิ่น ปลอดเชื้อ, เสื้อ NANO (นาโน) สเปรย์กำจัดกลิ่น, แผ่นฟอกอากาศ NANO (นาโน) ปลอกหมอน, ถุงเท้า, แผ่นรองเครื่องมือ, ดอกไม้, ผ้าเช็ดเหงื่อ ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ บริษัทฯ ทำเป็น NANO (นาโน) เองทั้งหมด เครื่องกำจัดกลิ่น เครื่องฟอกอากาศระบบ NANO (นาโน) กำจัดเชื้อโรคได้, กระถางดอกไม้ฟอกอากาศ…
Read More