การเลือกใช้สติ๊กเกอร์โฮโลแกรมป้องกันการปลอมสินค้า โดย ฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) บจก.

การเลือกใช้สติ๊กเกอร์โฮโลแกรมป้องกันการปลอมสินค้า โดย ฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) บจก.

FOILMASTER (THAILAND) CO.LTD.
การเลือกใช้สติ๊กเกอร์โฮโลแกรมป้องกันการปลอมสินค้า        โฮโลแกรม (Hologram) มีลักษณะ 3 มิติ ถูกสร้างขึ้นมาจาก การบันทึกข้อมูลด้วยแสงเลเซอร์ ทำให้สามารถมองเห็นภาพเป็นลักษณะ 3 มิติ แตกต่างจากภาพถ่ายทั่วไป ซึ่งเราจะมองเป็นเพียงภาพสองมิติ        นอกจากนี้ยังทำให้เกิดความสวยงาม และช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ช่วยตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่น่าสนใจ และใช้ในการป้องกันการปลอมแปลงเอกสารสำคัญ ใช้ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ลอกออกเป็นดวง ติดลงบนวัสดุทั่วไป ติดลงบนกล่องบรรจุภัณฑ์ บนใบรับรองสินค้า พิมพ์ฉลากสินค้า ใบรับประกันสินค้า บนป้ายบอกราคาสินค้า หรือใช้ในการติดผนึก ป้องกันการเปิด หรือ การเปลี่ยนสินค้าภายใน            ปกป้องแบรนด์ กันการปลอมแปลงได้อย่างมั่นใจ ระบบ void สำหรับ • การรับประกันสินค้า • การพิมพ์บน Hologram อุปกรณ์การพิมพ์เพื่อความปลอดภัย และป้องกันการปลอมแปลง สินค้าและบริการ บริษัท ฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด       • บล็อคทองเหลือง • ฟอยล์สำหรับรีดบนเสื้อผ้า • ลูกกลิ้งกาวเก็บฝุ่น • สเปเชี่ยลเอฟเฟคฟอยล์ • อุปกรณสำหรับฮอตแสตมป์ • อุปกรณ์การพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุ • ฮอตแสตมป์ปิ้งฟอยล์         บริษัท ฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ของเราตอบสนองทุกความต้องการของการปั๊มฟอยล์ที่ ฟอยล์มาสเตอร์ กว่า 30 ปี ในธุรกิจด้านแสตมป์ปิ้งฟอยล์ ทำให้บริษัทฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีความพร้อมอย่างสูงสุดที่จะตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ด้วยการคัดสรรแสตมป์ปิ้งฟอยล์ที่มีคุณภาพดีเยี่ยมมาตรฐานระดับสากลจากทั่วทุกมุมโลก ควบคู่กับการเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ และการบริการจัดส่งที่รวดเร็ว เราตระหนักถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ และมุ่งเน้นการทำงานภายใต้ นโยบายคุณภาพของบริษัทฯ ยืนหยัดความเป็นผู้นำ มุ่งมั่นให้ลูกค้าพึงพอใจ ใส่ใจในบริการ พัฒนาระบบบริหารคุณภาพ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ foilmaster.brandexdirectory.com www.foilmaster-thailand.com www.foilmasterthailand.com
Read More