บริการรับเหมา ติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบทำความเย็น โดย คูล-เทค บจก.

รับติดตั้งระบบปรับอากาศ วางระบบปรับอากาศโรงงาน อุตสาหกรรม

        บริษัท คูล-เทค จำกัด บริการ ติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบที่ทำหน้าที่ปรับสภาพของอากาศให้เหมาะกับสภาวะที่ผู้ใช้ต้องการ และยังมีบริการด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้า ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ติดตั้งระบบปรับอากาศ ติดตั้งระบบสุขภาภิบาลม ติดตั้งระบบอัดอากาศ ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลัง ออกแบบติดตั้งระบบปรับอากาศ ออกแบบติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ออกแบบติดตั้งระบบงานท่อ วางระบบไฟฟ้า วางระบบปรับอากาศ วางระบบสุขาภิบาล

ระบบปรับอากาศที่ใช้ทั่วไปมีอยู่ 3 ระบบ
        1. ระบบอากาศทั้งหมด
        2. ระบบน้ำทั้งหมด
        3. ระบบน้ำและอากาศ

ติดตั้งระบบปรับอากาศ

ติดตั้งระบบปรับอากาศ

ติดตั้งระบบปรับอากาศ

บริษัท คูล-เทค จำกัด

             เป็นบริษัทที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของผู้ร่วมทุนที่มีประสบการณ์ ในด้านงานระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าหลักในหน่วยงาน อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ง บริษัท คูล-เทค จำกัด ซึ่งเราเน้นการบริการ โดยมีการคำนึงถึงคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยในระบบการทำงาน ซึ่งการดำเนินกิจการของ บริษัท คูล-เทค จำกัด ผู้ร่วมทุนทุกท่านได้มีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า จึงทำให้ บริษัท คูล-เทค จำกัด ได้รับความไว้วางใจของลูกค้า ในเบื้องต้นนั้นเรามีการใช้ฐานลูกค้าเดิมโดยส่วนใหญ่เป็น โรงงานอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง  

ออกแบบ-ติดตั้ง ระบบไฟฟ้ากำลัง
      – ตู้เมนไฟฟ้า (MDB)
      – ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (Lighting)
      – ระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Alarm)
      – ระบบป้องกันฟ้าผ่า (Lightning Arrester)

ออกแบบ-ติดตั้ง ระบบปรับอากาศ
      – เครื่องปรับอากาศระบบน้ำยา (Split Type)
      – เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller)
      – ระบบระบายอากาศ (Ventilation)
      – ติดตั้งท่อส่งลมเย็น (Air Duct)

ออกแบบ-ติดตั้ง ระบบป้องกันอัคคีภัย
      – สปริงเกอร์ (Sprinkle)
      – ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)
      – เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)

ออกแบบ-ติดตั้ง ระบบงานท่อ
      – Process & Utility Piping
      – งานหุ้มฉนวน (Insulation Work)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
cooltech.brandexdirectory.com
www.cool-tech.co.th